Andra öppna mötet med Håboalliansen genomfört

Torsdag kväll 26 februari 2015 genomfördes Håboalliansens andra öppna möte för innevånarna i Håbo kommun. Kommunalrådet Carina Lund hälsade välkommen pratade först om vad som hänt sen mötet i november.

Förslaget om att titta på Boverian i Enköping som inspiration har genomförts. Nu tittar man på vilka markområden som skulle kunna passa och förmedlar dom kontakterna med de ansvariga för Boverian.

När det gäller gång- och cykelvägen i Skokloster mellan Slottsskogen och Slottet visade sig att det inte var så lätt att få till i samband med vattenledningsdragningen som görs. Däremot ska den arbetas in i budgeten för 2016.

Diskussion kring problemet med parkerade bilar i vändplanen vid centrum västra ingången. Där kan man placera en busshållplats och kan därmed få möjlighet att bötfälla med större summor för avskräckelse.

När det gäller skolorna fokuseras nu på att besöka alla skolor för att få intryck,dialog och helhetsbild. Dessutom att ha en bra dialog med föräldrar.

 

Vad händer nu?

Markanvisningstävling har genomförts för området kring resecentrum. Tre aktörer jobbar man vidare med. Det ska byggas lägenheter, butiker mm.

Tankar kring färja i Skokloster. Till att börja med kan det bli en cykelfärja. Knivsta kommun bygger cykelvägar utmed sina Mälarstränder och är mycket intresserade av att koppla ihop dett med Skokloster. En bra början!

Silon vid Kalmarsand är aktuell för att göra något åt. Det är ett område som lämpar sig väl för bostadsbyggande.

Håkan Welin från Folkpartiet nämnde lite kring de beredningsgrupper som startats och bad om mer idéer om grupper som kan arbeta med frågor som intresserar innevånarna.

Fråga kring vad som ska hända med Skeppet ställdes. Carina nämnde att det jobbas intensivt på lösningar. Det skulle vara bra om man kan lösa alla knutar kring föreningsverksamhet på ett ställe. Idéer mottages tacksamt.

 Carina tackade alla för visat intresse och talade om att tidpunkt för nästa möte blir nån gång i maj.