Det händer med industrihamnen

Insändare i Ena-Håbo Tidningen nummer 34 2015

industrihamnen