Håboalliansen hade heldag med avstämning och blick framåt!

Håboalliansen träffades lördagen den 9/4 för att stämma av vad som gjorts sen vi tog över styret av Håbo kommun, samt blicka framåt med utgångspunkt i budgetarbete. Kommunens ekonomichef Vipul Vithlani kom förbi under eftermiddagen och redovisade det underlag som tjänstemännen tagit fram inför budgetarbetet 2017.

En mycket givande dag med bra diskussioner och framåtriktat arbete!

1604091

Carina och Leif ledde arbetet under dagen

1604092

Leif Zetterberg redovisade Demoskops undersökning hur partiföreträdare svarat kring frågor om sin kommun