Levande landsbygd - Håboalliansen svarar SD

levandelandsbygd2 

Insändaren publicerad i EP 16/4 2016

 

Svar till Linnea Bjuhr ”Hela Håbo ska leva” publicerad i EP onsdag den 13 april 2016

I Håboalliansen delar vi SDs uppfattning att det är viktigt med en levande landsbygd. Och att det finns mycket att göra på Skokosterhalvön för att fylla detta med innehåll. En del kan kommunen göra, annat bygger på insatser från de som bor där och företag och föreningar som är aktiva.

En fungerande lanthandel är en sådan verksamhet. Det var också med den ambitionen kommunen en gång i tiden hyrde ut den fd skolpaviljongen till lanthandel. Det byggnadslov som tidigare beviljats har nu gått ut och olika insatser krävs för att uppfylla de krav som är förenade med lanthandel.

Genom vårt initiativ har nu en dialog mellan lanthandlar’n och kommunen inletts och vår förhoppning är att den ska resultera i en bra lösning för lanthandeln i Skokloster.

Men detta är bara en del i vad som krävs för att utveckla service i Skokloster. Infrastruktur i form av säkra trafik och cykelvägar är ett annat område, liksom vård och omsorg och en väl fungerande skolverksamhet.

Förutsättningar för en bra samhällsservice ökar om fler kan ta del av den. Och det är också med den bakgrunden som Skokloster intar en viktig del i det kommande programmet för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) som Kommunfullmäktige ska behandla den 2 maj.

Skoklosters utveckling ligger högt på allianspartiernas program så som handeln, service, utbildning, vård- och omsorg, infrastruktur mm!

Dialog förs med många näringsidkare, företagare och myndigheter för att utveckla Skokloster på bästa möjliga sätt.

 

För Håboalliansen

 

Carina Lund (M), Christian Nordberg (mp), Leif Zetterberg (C),Nils-Åke Mårheden (M)

 

Uppdatering 28/4 2016, Artikel i Bålstabladet:

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/hopp-for-lanthandeln-i-skokloster/aRKpdB!C1CzJrgR47CAXMHdrqijKw/