Sjunde öppna mötet med Håboalliansen genomfört i Bålsta

Mötet ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor. 

1605261

Håkan Welin, Liberalerna inledde med information kring budget 2017 och processen runt det.

1605262

Dialog om aktuella frågor

 

Inledning

Håkan Welin inledde mötet innan Carina Lund kom från Ungdomsrådsmötet i rummet bredvid. 

Håkan berättade om budgetprocessen inför 2017 som är i full gång just nu. Budgetarbetet inför nästa år börjar nästan ett år innan den ska gälla. På kommunfullmäktige i juni brukar ramarna fastställas och därefter börjar nämndernas budgetarbete för att fastställas i december.

Vi blir allt äldre vilket påverkar budgeten. Inflyttningen är stor i kommunen vilket också påverkar. Tyvärr är det så att prognoserna för skatteintäkterna inför nästa år har blivit lägre vilket också gör att budgeten påverkas. Det är strax över 1 miljard i omsättning i kommunen som budgeten handlar om!

 

Draget

Det är positivt att vi nu kan konstatera att i Draget kommer byggnation för etablering av 20-25 företag att sättas igång efter sommmaren. Detta kommer att generera arbetstillfällen i kommunen vilket vi ser mycket positivt på!

 

Ensamkommande flyktingbarn

Kommunen har skrivit avtal med Migrationsverket att ta emot 110 ensamkommande flyktingbarn. Dessutom kommer vi att ta emot 78 personer i familjer som fått asyl.

 

Byggnation

Mycket är på gång i kommunen. Så mycket som 30-40 processer igång både för bostäder och företag!

 

Ungdomsfrågor

De som deltog i Ungdomsrådsmötet innan öppna mötet presenterade sig och diskussionen kom in på skolan. Det diskuterades lokalutnyttjande och även vilken möjlighet som fanns att se på treterminssystem.

 

Avslut

Håkan Welin informerade om engagemanget i ett antal föreningar i Håbo som skapar aktiviteter för nyanlända i sommar. Bland annat för ensamkommande barn.

Carina och Håkan tackade för visat intresse och hälsade alla väkomna tillbaka i höst när mötena startar igen.