Insändare om pendlarparkering i Bålsta

Ny SL taxa kräver fler parkeringsplatser

Redan idag är det trångt och svårt att hitta p plats i Bålsta. För alla som åker från Bålsta med pendeltåget blir det nu billigare när Bålstatillägget tas bort. Detta gäller dock inte de som måste ta UL bussen till pendeltågstationen. Många kommer därför att vilja ta bilen till stationen, vilket gör att en redan överfylld parkeringsplats blir än mer ansträngd.

Många som idag åker till Bro för att slippa Bålstatillägget kommer nu att stiga på i Bålsta. Och självklart kommer allt fler som pendlar med bil från vår kommun att vilja ställa bilen i Bålsta för att ta pendeltåget.

Under året ska Resecentrum byggas om för att bättre motsvara de krav som kan ställas på ett modernt resecentrum. Detta arbete börjar under våren och kommer att ytterligare begränsa möjligheterna till parkering.

I Håboalliansen har vi föreslagit att den s.k. scouttomten under några år ska användas för att tillgodose det behov parkeringsbehov som uppstår. Där kan med rimliga insatser och i närtid byggas ett flyttbart parkeringsdäck som kan rymma upp till 900 bilar. När vi sedan byggt om den nuvarande infartsparkeringen, och kanske också kompletterat den med verksamhetslokaler, kan parkeringsdäcket på scouttomten flyttas och vi där bygga bostadslägenheter. För scouterna går det givetvis att hitta andra bra områden att vara på.

Det skulle ge möjlighet att under tiden centrumbebyggelsen utvecklas, och resecentrum byggs om, ge plats för alla som vill parkera och pendla.

Den 23 januari håller Håboalliansen ett medborgarmöte (nr10) i kommunhuset för att informera om våra förslag och ta del av medborgarnas synpunkter.

Vår förhoppning är att kommunstyrelsen snarast ska kunna ta ställning till förslag som ger parkeringsfrågan och alla våra pendlare en bra lösning.

 

Håboalliansen

Carina Lund (m) Leif Zetterberg (c ) Christian Nordberg (mp) Anders Cyrillus (L) Fred Rydberg (kd)

 

alternativparkering

         Alternativ A = Scouttomten med parkeringsdäck ,  Alternativ B = Befintlig pendlarparkering