Pendlarparkering - nästa steg enligt Håboalliansen

Just nu finns det totalt 559 platser fördelade på 428 på kommunal mark och 131 på privat mark.

I oktober 2016 fattade KS beslut om att ordna extra P-platser på den nuvarande infartsparkeringen. Det innebär max 340 extra platser till en beräknad kostnad av 24 mkr, exkl. markarbeten. Byggstart juni och klart till årsskiftet.

Under 2017 färdigställs ett nytt resecentrum. Byggs i samverkan med UL och med statsbidrag 7 mkr, villkorat att det är klart under 2017. Innebär att P-platserna utefter Stockholmsvägen tas i anspråk ca 100 st. Ytterligare P-platser kan erbjudas vid Myran, Talltorp ca 70 st. 

Det nya systemet för SL-taxa med borttaget Bålstatillägg innebär att fler bör vilja starta sin resa i Bålsta. Många har idag åkt till Bro för att slippa tillägget. Det nya systemet kommer göra att fler tar bilen till infartsparkeringen då resa från övriga kommunen till stationen kommer att kosta lika mycket som en resa in till Stockholm. Med det nya systemet är det vår bedömning och förhoppning att allt fler av kommunens 6500 dagliga pendlare till Stockholm ska ta tåget. Det ställer krav på fler parkeringsplatser.

På scouttomten (A) kan provisoriskt 600-900 platser erbjudas beroende på om man bygger 2 eller 3 våningsdäck. Kostnad ca 20 mkr. Dessa p-platser kan i en framtid monteras ner och tomten då användas för bostadsändamål och t.ex förskola.

På den nuvarande infartsparkeringen har KS majoritet genom oppositionen beslutat att bygga ett p-däck på 3 våningar som kan ta 540 bilar, en utökning med 340 jämfört med dagens 200 platser. Denna byggnation kan påbörjas under sommarperioden då pendlandet är lågt. Då finns också buss som ersättning för pendeltågen.

I centrum kommer succesivt med början i slutet på 2017 påbörjas byggnation av bostäder som under byggtiden begränsar möjligheten till extra p-platser, och som på sikt även kommer att kräva fler p-platser i anslutning till byggnationen.

 

Håboalliansens slutsats:

  1. Naturligt att ta vara på möjligheten att skapa så mycket provisoriska p-platser som möjligt. (Myran, Talltorp, Scouttomten)
  2. Bygga resecentrum under 2017 för att få en bra knutpunkt för kollektivtrafiken på hjul och utnyttja utlovat statsbidrag.
  3. Iordningställa permanent P-hus med verksamhetslokaler (t.ex kontor) på nuvarande infartsparkering som med fördel kan utökas österut. Bland annat i samverkan med de som ska bygga centrumbostäder.
  4. Scouterna erbjuds mark för sin verksamhet på Åsen, i Viby alternativt Granåsen.
  5. Scouttomten används nu under några år som provisorisk infartsparkering för att senare användas för bostadsändamål och t.ex förskola. En byggnation som kan matcha landmärket vid resecentrum. (trähus 17 vån)

 

Medborgare/pendlarperspektiv?

För att få del av medborgarnas/pendlarnas synpunkter på hur parkeringsfrågan bäst löses inbjuder Håboalliansen till ett medborgarmöte den 23 januari klockan 19:00 i kommunhuset.

Nästa steg?

Håboalliansens förhoppning är att vi med de kunskaper vi nu har om behovet av P-platser ska kunna enas om ett beslut vid kommande kommunstyrelse som ger förvaltningen ett tydligt uppdrag att arbeta efter. Idag finns två beslut, ett om extra parkeringsplatser på nuvarande infartsparkering och ett om att bygga resecentrum. För att lösa behovet av P-platser när nu SL-taxan ändras är inte dessa beslut tillräckliga utan behöver modifieras och kompletteras. Detta kan ske på kommande kommunstyrelse i februari.