Svar till EP angående situationen i Håbo kommun

Enköpingsposten har ställt tre frågor till alla gruppledarna för partierna i Håbo angående situationen med personalflykt från kommunen.

1) Anser du att det är dåligt samarbete mellan politiker och tjänstemän i Håbo? Och mellan politiker?

2) Om det är så, vad beror det på?

3) Vilken del har du och ditt parti i det och vad kan ni göra åt det?

Nedan följer Håboalliansens gemensamma svar:

svarEP