Om samarbetsbrister

Samarbetsbrister.
 
I Håbo kommun, liksom i många andra kommuner i landet, leds kommunen av en minoritet.
Det här ställer stora krav på alla parter, både från den styrande men också  från partier i opposition.
Som kommunstyrelsen ordförande vill jag klargöra min ståndpunkt för hur jag vill att samarbetet skall kunna fungera. Det ligger i politikens natur att vi har olika ståndpunkter och det skall vi ha, men vi måste kunna visa respekt för varandra och för våra tjm. Vi i kommunstyrelsen har ett arbetsgivaransvar och det ansvaret måste vi ta. Jag har i kommunstyrelsen uttryckt att jag inte tycker att samarbetsklimatet fungerar på ett tillfredsställande sätt och bjöd därför in till en konferens för att vi tillsammans skulle kunna hitta former för ett bättre sådant. När inte det gick att genomföra har vi tillsammans med kommundirektören tagit fram ett förslag på hur vi skall kunna arbeta i framtiden för att det skall fungera bättre .
I demokratins namn så skall vi kunna driva politik under ordnade former och sakfrågorna skall drivas i de forum där de hör hemma. T ex i kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige, men inte genom att anklaga varandra på fb för än det ena det andra.
Demokratin är för viktig för att förringa genom smutskastning och insinuationer på öppna klotterväggar.
I vårt reglemente står det  ” Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare skall aktivt arbeta för kommunens bästa, säkerställa att demokratin efterlevs och för alla partier och representanters lika värde."
Det här är ett förtroendeuppdrag där vi skall representera Håbos invånare. 
Låt oss var och en ta det ansvar det innebär att ha ett förtroendeuppdrag och verkligen försöka att gemensamt skapa ett arbetsklimat där både tjm och politiker trivs för att tillsammans skapa det Håbo vi vill ha i framtiden.
 
Carina Lund (m)
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd