Nyheter

Attendo har rätt i sin insändare den 17/12, den upphandling som beslöts 2009 och som gjorde Attendo ansvarig för driften av Pomona hus 2 har fungerat mycket bra.

Läs insändaren från Attendo i EP här, och läs också Lisbeth Bolin (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, inskickade insändare nedan som svar på att Håboalliansens förslag röstades ner i nämnden.

EP hade också en artikel inne 21/12. Läs den här!

 

EP20151217 34 

             

             Håboalliansens insändare till EP

 

         

Kvalitet och valfrihet måste få avgöra

Attendo har rätt i sin insändare den 17/12, den upphandling som beslöts 2009 och som gjorde Attendo ansvarig för driften av Pomona hus 2 har fungerat mycket bra. I Socialstyrelsens kundundersökning 2015 har Attendo uppnått 83 % nöjdhet hos de boende i hus 2 medan kommunens drift i Pomonas hus 4 nått upp till 56 % nöjdhet.  Förutsättningarna för de två husen är i stort identiska och driftskostnaderna är desamma.

Om ett år går avtalet med Attendo ut. För driften därefter finns tre val, att behålla dagens modell, att upphandla driften av båda husen eller att kommunen tar över driften av båda husen. Det har framhållits att ökad samordning mellan de båda husen skulle ge vissa fördelar.

 

Håboalliansen anser att:

 

¾          Det ska vara kvaliteten i omsorgen om våra äldre samt de boendes behov och önskemål som ska vara helt överskuggande.

¾          Det är fel att bortse från högsta kvalitet i utförandet genom att överföra hela Pomona till kommunal drift.

¾          Den valfrihet som ges med två utförare ska värnas. Äldre ska, så långt det är möjligt, inte begränsas i bestämmandet över sin tillvaro och rätten att göra egna val.

¾          En upphandling styrd av kvalitetskriterier, inte av lägsta pris, ger förutsättningar för fortsatt hög kvalitet.

¾          Redan i dag är flertalet verksamheter samordnade mellan hus 2 och hus 4. Om marginella besparingar kan erhållas genom ytterligare samordning så är detta inte svårt att åstadkomma oavsett driftsform.

 

Utifrån ovanstående föreslog Håboalliansen i vård- och omsorgsnämnden kvalitetsfokuserad upphandling av driften av hus 2 och fortsatt kommunal drift av hus 4, ett förslag som tyvärr inte vann majoritet.  

Det har nu ifrågasatts att beslutsunderlaget till nämnden inte redovisade bakgrunden till den ursprungliga upphandlingen samt att kompletterande underlag delgavs nämnden vid mötet.  Jag har därför beslutat att ärendet på nytt ska tas upp vid ett extra nämndmöte.

 

För Håboalliansen genom Lisbeth Bolin (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden

Bostadsföretaget Håbohus i Bålsta blir först av de kommunala bolagen att köpa in The Pac. Håbohus arbetar aktivt för att minska energianvändningen och som en del i det arbetet har företaget valt att ge The Pac i julklapp till samtliga hyresgäster. Detta för att göra dem medvetna om vilka apparater i hemmet som står på standby och drar ström i onödan.

Läs pressmeddelande på Mynewsdesk genom att klicka på länken nedan!

 

http://www.mynewsdesk.com/se/poweraware/pressreleases/haabohus-ger-energibesparing-i-julklapp-till-sina-hyresgaester-1276892

Mötet ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor. 

1512031

Kommunalrådet Carina Lund hälsar alla välkomna till Håboalliansens femte öppna möte.

Inledning

Carina inledde med att hälsa alla välkomna till det femte i raden av öppna möten med innevånarna i Håbo kommun.

Hon nämnde bland annat att det i nästa vecka är domstolsförhandlingar i frågan kring NCC's etablering vid Kalmarviken.

 

Skolan

Lennart Carlsson som är ordförande i Barn- och utbildningsnämnden pratade om skolans roll för att ta emot flyktingbarn i olika åldrar. Det är svårt att planera detta då man inte vet hur många som kommer och när.

Carina fyllde på angående flyktingsituationen då kommunen är i stort behov av t.ex gode män för de som kommer. Även tolkar behövs. Olika lösningar för boenden undersöks förnärvarande. Frågor kring hur föreningar kan hjälpa till för att engagera de som kommer hit. Nämndes att det finns ett integrationsnätverk som kan vara en samordnande kraft för föreningarna att kontakta med idéer på vad som kan göras.

Diskuterades också resultat i skolorna och hur vi bygger om skola för skola bort från Skola 2000 konceptet. Bland annat för att få plats med mer elever i varje klass.

 

Cykelfrågor

Frågor kring hur Håbo tänker kring cykelbanor kom upp. Håboalliansen har samlat alla frågor kring ett så kallat "cykelpaket" som man arbetar med för högtryck inom politik och förvaltning.

 

Investeringsbehov

Carina pratade om investeringsbehovet som finns framöver. Vi inom Håboalliansen tittar på hur vi kan få till alternativa finansieringslösningar så att vi inte ska behöva låna upp hela behovet. Bland annat utreds om möjligheten att sälja fastigheter som kommunen äger. Det är inte en helt lätt fråga då det är komplext att lösa med de lokaler som kommunen i så fall behöver hyra tillbaka. Tyvärr har oppositionen försenat utredningsinsatserna då återremittering begärts i KS arbetsutskott.

 

Kollektivtrafik

Fråga kring 15-minuterstrafik för pendeln. Det är en fråga som vi inte förfogar över själva utan är en regionfråga. Troligen händer inget i den frågan före 2017. Eftersom Håbo växer så det knakar och det kommer att byggas rejält i centrumområdet får Trafikverket också mer underlag för att kunna försvara en 15-minuterstrafik.

 

Kultur och Fritid

Frågor kring eventuellt allaktivitetshus diskuterades. Enighet om att föreningar i Håbo och kommunen bör samarbeta för detta. Viktigt att notera att bidrag finns att söka för investeringar i kultur och fritid. Bland annat från allmänna arvsfonden.

 

Avslut

Carina avslutade med att säga att det är viktigt att fokusera framåt och inte älta det som varit. Därför är dessa öppna möten så viktiga för oss i Håboalliansen, så att vi kan lyssna på innevånarna och få förslag på och åsikter kring vad vi bör arbeta med framöver! Därefter tackade Carina för visat intresse och avslutade mötet.

1512032

Carina informerar mötet om vad som är aktuellt just nu.

1512033 

Carina och Håkan

Lördagen den 28 november manifesterade politikerna i Håboalliansen i Bålsta centrum för människovärde och medmänsklighet.

Flera tal hölls och varm soppa serverades i det kyliga och blåsiga vädret.

David Forsberg, ordförande i Miljöpartiet Håbo samt Frank Nilsson KD höll tal.

12316354 889424654505270 638089052979415716 n

David Forsberg, MP

20151128 120208

20151128 120225

20151128 120203