Nyheter

På Europadagen den 9/5 samlades representanter från alla nämnder i Håboalliansen för att jobba fram ett budgetförslag för 2016.

Arje Eisenberg var vår facilitator under dagen så att vi hade en fast hand som styrde oss fram till en budget som vi alla var överens om.

Först gick vi igenom den 50-punktslista vi tog fram i samband med vår konferens på Lastberget och nämndordförandena redovisade hur punkterna var fördelade mellan nämnderna och hur dom passade in i budgeten. 

Vi hade förvaltningarnas bas med oss i arbetet och diskuterade effektiviseringar bland annat.

Paus för lunch som intogs på Bålsta Kök & Bar.

Efter lunch fastställdes sedan kostnadssidan i budgeten och vi fick i uppgift att titta på intäkter. Kunde vi någonstans förstärka intäktssidan?

Sist på dagen tittade vi även på investeringsbehovet. Alla var överens om att vi innan investeringsbudgeten blir aktuell måste titta på finansieringslösningar.

En givande dag och alla var nöjda då vi summerade dagen!

 

1505091

Lennart Carlsson redovisar och Arje Eisenberg noterar

 

1505092

Prioritering av 50-punktslistan

 

1505093

Lisbeth Bolin redovisar vård- och omsorg

 

1505094

Leif Zetterberg redovisar kommunstyrelsens punkter

 

1505095

Carina Lund summerar dagen efter att vi enats om Håboalliansens budget för 2016

Torsdag kväll 26 februari 2015 genomfördes Håboalliansens andra öppna möte för innevånarna i Håbo kommun. Kommunalrådet Carina Lund hälsade välkommen pratade först om vad som hänt sen mötet i november.

Förslaget om att titta på Boverian i Enköping som inspiration har genomförts. Nu tittar man på vilka markområden som skulle kunna passa och förmedlar dom kontakterna med de ansvariga för Boverian.

När det gäller gång- och cykelvägen i Skokloster mellan Slottsskogen och Slottet visade sig att det inte var så lätt att få till i samband med vattenledningsdragningen som görs. Däremot ska den arbetas in i budgeten för 2016.

Diskussion kring problemet med parkerade bilar i vändplanen vid centrum västra ingången. Där kan man placera en busshållplats och kan därmed få möjlighet att bötfälla med större summor för avskräckelse.

När det gäller skolorna fokuseras nu på att besöka alla skolor för att få intryck,dialog och helhetsbild. Dessutom att ha en bra dialog med föräldrar.