Nyheter

Torsdag kväll 26 februari 2015 genomfördes Håboalliansens andra öppna möte för innevånarna i Håbo kommun. Kommunalrådet Carina Lund hälsade välkommen pratade först om vad som hänt sen mötet i november.

Förslaget om att titta på Boverian i Enköping som inspiration har genomförts. Nu tittar man på vilka markområden som skulle kunna passa och förmedlar dom kontakterna med de ansvariga för Boverian.

När det gäller gång- och cykelvägen i Skokloster mellan Slottsskogen och Slottet visade sig att det inte var så lätt att få till i samband med vattenledningsdragningen som görs. Däremot ska den arbetas in i budgeten för 2016.

Diskussion kring problemet med parkerade bilar i vändplanen vid centrum västra ingången. Där kan man placera en busshållplats och kan därmed få möjlighet att bötfälla med större summor för avskräckelse.

När det gäller skolorna fokuseras nu på att besöka alla skolor för att få intryck,dialog och helhetsbild. Dessutom att ha en bra dialog med föräldrar.