Vår vision

Vår målbild 2018:

"Håbo är en attraktiv, klimatsmart och effektiv kommun med sund ekonomi"