Tredje öppna mötet med Håboalliansen genomfört i Skokloster

1505281

Torsdag kväll 28 maj 2015 genomfördes Håboalliansens tredje öppna möte för invånarna i Håbo kommun. 

Denna gången hölls mötet på Macken i Skokloster. Kommunalrådet Carina Lund hälsade välkommen och gladde sig över att så många Skoklosterbor kommit för att ställa frågor till Håboalliansen.

När det gäller gång- och cykelvägen i Skokloster mellan Slottsskogen och Slottet så ska den byggas men det gick tyvärr inte att samordna så lätt med de arbeten som gjorts av Fastighetsverket för rördragning. Carina lovade att den byggs så snart det finns möjlighet.

Diskussion kring problemet med crossåkning i Skokloster. Fredrik von Essen föreslog att han står för mark om kommunen hjälper till med inhägnad och tillstånd så kan crossåkning genomföras under ordnade former och därmed lagligt. 

Frågan kring äldreboende i Skokloster togs upp. Håboalliansen är positiv till idén men valfrihetsfrågan måste först tas upp i vård- och omsorgsnämnden samt kommunfullmäktige.

Det diskuterades också hur samarbete med kommunen kunde få till en gästhamn som skulle dra turister.

Ingrid Ljungkvist, som är känd för sina Vikingavandringar i Håbo, menade att bygdens människor genom att organisera sig, kan ordna många olika evenmang med 1600-talet som tema. En lista på alla idéer som hon hade lämnades över till Håkan Welin (fp) som är ansvarig för kultur- och livsmiljö.

Många goda idéer och frågeställningar finns i Skokloster summerade Carina Lund kvällen med. Skoklosterborna känner sig bortglömda ibland av kommunen och Carina menade att Håbo i år firar nationaldagen i Skokloster som ett led i att lyfta fram Skokloster. Det är meningen att det ska bli en återkommande tradition.

 Carina tackade alla för visat intresse och talade om att tidpunkt för nästa möte blir nån gång efter sommaren.

1505282

Fullt på Macken då Håboalliansen höll möte

1505283

Fredrik von Essen har många idéer för bygden

1505284 

Diskussion kring tanken på äldreboende i Skokloster