Vad händer måndag 9 januari?

Vad händer måndag den 9 januari?

”Blir det parkeringskaos runt om Bålsta pendeltågstation som blir ”SL-område”?!

Just nu finns det totalt 559 p-platser fördelade 428 på kommunal mark och 131 på privat mark. Se karta ”Dagens situation 2016” nedan.

Trycket från pendlare som vill ta bilen till tågstationen och därmed slippa betala ”UL-tillägget” för UL-bussar kommer att öka kraftigt och de p-parkeringarna som finns idag kommer inte att täcka behovet för pendlarna att parkera sina bilar för att ta tåget till Stockholm!

Därför ville vi ”Håboalliansen” bygga ca 900 p-platser på Scout tomten snarast (läge A i KS beslut § 184) som bifogas nedan, för att underlätta för pendlare att parkera sina bilar.

Tyvärr blev beslutet läge B, som medför kaos och olägenheter för våra pendlare!

Lite fakta om genomförandet av läge B.

När byggnationen av busstorget påbörjas försvinner p-platserna på framsidan av järnvägen, d v s 105 st. Under byggtiden, när p-däcket byggs på dagens pendlarparkering försvinner 203 p-platser tillfälligt. Genom p-däcket skapas 480 p-platser.

Vid genomförande av Bålsta centrum försvinner på sikt inte bara ytan vid busstorget (105 st.) utan även 80 p-platser vid Sparbanken och samtliga p-platser vid badhuset (120 st.), totalt 305 st. Genom p-däcket (läge B med 2 våningar och en markvåning utökas antalet parkeringar med ca 247 st. till en kostnad på ca 24 miljoner kronor och därtill tillkommer markarbeten på platsen! (idag finns det redan 203 p-platser på platsen som KS beslutade). Tidigaste byggstart för läge B blir i juni i år!

Som ni förstår så behöver vi bygga 900 p-platser på Scout tomten redan nu för att tillmötesgå pendlarparkeringsbehovet i vår kommun

För Håboalliansen

Christian Nordberg (mp) Ordförande Tekniska utskottet

Carina Lund (M) Kommunstyrelsens ordförande

Leif Zetterberg gruppledare (C)

Anders Cyrillus gruppledare (L)

Fred Rydberg gruppledare (Kd)

pplatser2016

KS-beslutet i pdf-format här!