Föredrag om minusräntan och de fortsatt höga bostadspriserna