1:e vice Riksbankschef Kerstin af Jochnick besökte Bålsta inbjuden av Håboalliansen

1:e vice Riksbankschef Kerstin af Jochnick föreläste om minusräntan, ekonomiska läget och höga bostadspriser

Kerstin af Jochnick var speciellt inbjuden av Håboalliansen för att känna riksbanken på pulsen då det gäller ekonomin och hur man ser på minusräntan kopplat till höga bostadspriser.

Vårt kommunalråd Carina Lund hälsade Kerstin välkommen och nämnde bland annat vårt resultat i kommunen, att vi bygger och behöver bygga mer i kommunen för att alla som vill bo här kan få möjlighet till det.

Ekonomin och inflationsmålet

Vad är riksbankens uppgifter? Först och främst att upprätthålla ett fast penningvärde och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Inflationsmålet på 2% är viktigt och syftar till att skapa stabilitet i ekonomin. Det finns ett starkt samband mellan utvecklingen i världen och Sverige. Räntorna har fallit under flera decennier i världen.

2014-2015 var det ett oroande läge. Samtidigt som vi hade låg inflation var inflationsförväntningarna fallande. Därför agerade riksbanken och påbörjade resan mot minusräntan. Det gav stöd åt konjunkturen och svensk ekonomi. Förutom minusräntan köptes mer statsobligationer. Som det ser ut nu kan höjningar av räntan ske först i slutet på 2018 enligt riksbankens prognoser.

Vi har lägre arbetslöshet men samtidigt är arbetsmarknaden tudelad. Vissa har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Man ser nu att inflationen är på väg upp men det beror mycket på att energipriserna drar upp. Den så kallade löneinflationen tar inte fart, trots stort behov av arbetskraft i vissa sektorer.

Kronans kurs är också viktig för inflationsutvecklingen. Det råder stor osäkerhet kring politiken i omvärlden med USA, Brexit och problem i Euroområdets banker.

Bostadspriserna och skuldsättningen

Obalanser på bostadsmarknaden bidrar till hög och växande skuldsättning i hushållen. Kerstin af Jochnick menar att vi behöver få en sundare utveckling. Skuldsättningen ökar inte enbart i storstadsområdena utan också ute i landet.

Kerstin visade speciellt hur skuldsättningen ser ut i Uppsala län. Knivsta, Håbo och Uppsala låg i topp gällande hushållens skuldsättningskvot.

Vad behövs göras?

Först och främst måste det byggas mer. Riksbanken ser gärna att skatteregler ses över. Behöver Finansinspektionen få mandat att gå in med åtgärder? Samtidigt kan regleringar få motsatt effekt.

Skulle vi få fallande priser gör det att vi kommer att spara mer och det betyder också att inflationen går ner. En balansgång.

 

Frågestund

Efter föreläsningen tog moderatorn Michael Sarwe, Head of Strategy & Research Sweden på Nordea Markets hand om mikrofonen och öppnade för frågor.

Varför är inflationsmålet just 2%?

Det är ett känt mål och det är det Riksbanken strävar efter. Det hade naturligtvis kunnat vara 1,5% eller 2,5% men det är lagom långt från 0% som gör att man väntar med sina investeringar och sparar istället. Det blir ett ekonomiskt smörjmedel med inflationsmålet.

Varför är riksbanken bekymrade över skuldsättningen?

Man menar att det är sunt med balans mellan inkomst och skuldsättning och för hög skuldsättningskvot kan skapa risker för att priserna kan falla vid räntehöjning och det kan skapa problem för både hushåll och banker.

Beskattning av kapital och avdragsrätten har alltid hängt ihop. Men inte nu längre?

Det har varit mer fokus på avdragsrätten nu, men politiken måste förstås göra sitt för att hantera detta faktum att dessa faktorer inte hänger ihop i lika stor grad som förut. Enligt Kerstin har det aldrig varit tal om att helt ta bort avdragsrätten. Det behövs en långsam avtrappning ner till kanske 20% under en tioårsperiod.

 

Kommunalrådet Carina Lund lämnade över en bukett blommor och tackade Kerstin af Jochnick för att hon ville komma till oss och sa att hon var välkommen tillbaka igen!

1703091

Fint besök i Håbo!

1703092

KSO Carina Lund hälsade Kerstin af Jochnick välkommen

1703093

1:e vice Riksbankschef Kerstin af Jochnick

1703094

Moderatorn Michael Sarwe, Head of Strategy & Research Sweden på Nordea Markets modererade frågor till Kerstin

1703095

Carina tackade för att Kerstin af Jochnick tagit sig tid att komma till oss i Håbo

1703096

Toretv.se intervjuar. Kommer ett inslag i måndagens Toretv. (13/3)

 

Text och bilder: Nils-Åke Mårheden