Nyheter

Mötet ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor. 

1602251

Kommunalrådet Carina Lund och gruppledarna i Håboalliansens partier hälsar alla välkomna till sjätte öppna mötet.

 

Inledning

Carina hälsar alla intresserade medborgare välkomna och presenterar dagens agenda.

Kommunens organisation och hur den styrs, Insyn och påverkan, Årsbokslutet, Äldreboende, NCC hamnplaner mm.

Förra mötet

Håkan Welin gick igenom vad som avhandlades på förra mötet. Bland annat informerades då om den rättsliga processen kring NCC hamnplaner vid Kalmarviken. Det diskuterades invandringsfrågor och vilken påverkan det skulle kunna få på skolan och lokalbehovet. Byggplanerna i centrum diskuterades. Budget 2016. Frågor kring möjligheter till kvartstrafik med pendeltågen.

Politiska organisationen och kommunens organisation

Carina förklarade att det finns två organisationer i kommunen. Dels den politiska organisationen med de folkvalda politikerna som talar om VAD som ska göras och dels tjänstemannaorganisationen som vet HUR det ska genomföras. Politikens väg in i tjänstemannaorganisationen är via nämnderna och Carina som kommunalråd har kommundirektören som ingång till tjänstemännen.

Det finns 41 mandat i Håbo kommunfullmäktige. Håboalliansen har 18, S+V har 16 och SD+BÅP (valteknisk samverkan) har 7. Det betyder att Håboalliansen styr i minoritet och hela tiden måste förhålla sig till att få stöd i de frågor som drivs av fler partier. Styr man i majoritet är det lättare att få igenom "sin egen" politik. Ett exempel är att 2016 års budget är den som oppositionen lyckades rösta igenom förra året.

Kommunens verksamhet är först och främst de lagstyrda verksamheterna som varje kommun måste ansvara för. Skola, socialtjänst, äldrevård, plan och byggfrågor mm. Frivilliga verksamheter är till exempel kultur och fritidsfrågor.

De öppna möten som genomförs var tredje månad är på Håboalliansens initiativ. Detta för att vi vill ha ett forum där vi kan lyssna på medborgare och svara på frågor för att öka transparensen. Fråga ställdes varför inte dessa möten annonseras på kommunens hemsida. På grund av att det är på initiativ av Håboalliansen för hjälp i vårt sätt att styra kommunen och inte på initiativ av ALLA partier i Håbo kommunfullmäktige kan vi inte, eller får inte annonsera på kommunens hemsida om detta. Därför har vi vår egen hemsida och vi annonserar i Bålsta Bladet bland annat.

Äldreboende

Tyvärr är det så att ett nytt äldreboende blivit försenat på grund av utdragen process kring var det kan byggas. Behovet kan tillfälligt lösas med bostadsmoduler.

NCC hamnplaner

Överklagande från kommunen är inlämnat. Det diskuterades på mötet om att Västerås sagt sig vara intresserade att använda sin hamn för denna verksamhet, men att NCC inte ansåg det vara ett realistiskt alternativ.

Övrigt

Det diskuterades om centrumutvecklingen och hur spårens förläggning framöver påverkar hela byggnationen och även befintlig bebyggelse. Frågan noterades och togs med av Carina för beredning.

Carina avslutade sedan det sjätte öppna mötet och tackade för visat intresse.

 1602252

Bild från sjätte öppna mötet med Håboalliansen

1602253

Carina och övriga gruppledare i Håboalliansen i diskussion med intresserade medborgare