Nyheter

Mötet ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor. 

1602251

Kommunalrådet Carina Lund och gruppledarna i Håboalliansens partier hälsar alla välkomna till sjätte öppna mötet.

 

Inledning

Carina hälsar alla intresserade medborgare välkomna och presenterar dagens agenda.

Kommunens organisation och hur den styrs, Insyn och påverkan, Årsbokslutet, Äldreboende, NCC hamnplaner mm.

Förra mötet

Håkan Welin gick igenom vad som avhandlades på förra mötet. Bland annat informerades då om den rättsliga processen kring NCC hamnplaner vid Kalmarviken. Det diskuterades invandringsfrågor och vilken påverkan det skulle kunna få på skolan och lokalbehovet. Byggplanerna i centrum diskuterades. Budget 2016. Frågor kring möjligheter till kvartstrafik med pendeltågen.

Politiska organisationen och kommunens organisation

Carina förklarade att det finns två organisationer i kommunen. Dels den politiska organisationen med de folkvalda politikerna som talar om VAD som ska göras och dels tjänstemannaorganisationen som vet HUR det ska genomföras. Politikens väg in i tjänstemannaorganisationen är via nämnderna och Carina som kommunalråd har kommundirektören som ingång till tjänstemännen.

Det finns 41 mandat i Håbo kommunfullmäktige. Håboalliansen har 18, S+V har 16 och SD+BÅP (valteknisk samverkan) har 7. Det betyder att Håboalliansen styr i minoritet och hela tiden måste förhålla sig till att få stöd i de frågor som drivs av fler partier. Styr man i majoritet är det lättare att få igenom "sin egen" politik. Ett exempel är att 2016 års budget är den som oppositionen lyckades rösta igenom förra året.

Kommunens verksamhet är först och främst de lagstyrda verksamheterna som varje kommun måste ansvara för. Skola, socialtjänst, äldrevård, plan och byggfrågor mm. Frivilliga verksamheter är till exempel kultur och fritidsfrågor.

De öppna möten som genomförs var tredje månad är på Håboalliansens initiativ. Detta för att vi vill ha ett forum där vi kan lyssna på medborgare och svara på frågor för att öka transparensen. Fråga ställdes varför inte dessa möten annonseras på kommunens hemsida. På grund av att det är på initiativ av Håboalliansen för hjälp i vårt sätt att styra kommunen och inte på initiativ av ALLA partier i Håbo kommunfullmäktige kan vi inte, eller får inte annonsera på kommunens hemsida om detta. Därför har vi vår egen hemsida och vi annonserar i Bålsta Bladet bland annat.

Äldreboende

Tyvärr är det så att ett nytt äldreboende blivit försenat på grund av utdragen process kring var det kan byggas. Behovet kan tillfälligt lösas med bostadsmoduler.

NCC hamnplaner

Överklagande från kommunen är inlämnat. Det diskuterades på mötet om att Västerås sagt sig vara intresserade att använda sin hamn för denna verksamhet, men att NCC inte ansåg det vara ett realistiskt alternativ.

Övrigt

Det diskuterades om centrumutvecklingen och hur spårens förläggning framöver påverkar hela byggnationen och även befintlig bebyggelse. Frågan noterades och togs med av Carina för beredning.

Carina avslutade sedan det sjätte öppna mötet och tackade för visat intresse.

 1602252

Bild från sjätte öppna mötet med Håboalliansen

1602253

Carina och övriga gruppledare i Håboalliansen i diskussion med intresserade medborgare

Attendo har rätt i sin insändare den 17/12, den upphandling som beslöts 2009 och som gjorde Attendo ansvarig för driften av Pomona hus 2 har fungerat mycket bra.

Läs insändaren från Attendo i EP här, och läs också Lisbeth Bolin (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, inskickade insändare nedan som svar på att Håboalliansens förslag röstades ner i nämnden.

EP hade också en artikel inne 21/12. Läs den här!

 

EP20151217 34 

             

             Håboalliansens insändare till EP

 

         

Kvalitet och valfrihet måste få avgöra

Attendo har rätt i sin insändare den 17/12, den upphandling som beslöts 2009 och som gjorde Attendo ansvarig för driften av Pomona hus 2 har fungerat mycket bra. I Socialstyrelsens kundundersökning 2015 har Attendo uppnått 83 % nöjdhet hos de boende i hus 2 medan kommunens drift i Pomonas hus 4 nått upp till 56 % nöjdhet.  Förutsättningarna för de två husen är i stort identiska och driftskostnaderna är desamma.

Om ett år går avtalet med Attendo ut. För driften därefter finns tre val, att behålla dagens modell, att upphandla driften av båda husen eller att kommunen tar över driften av båda husen. Det har framhållits att ökad samordning mellan de båda husen skulle ge vissa fördelar.

 

Håboalliansen anser att:

 

¾          Det ska vara kvaliteten i omsorgen om våra äldre samt de boendes behov och önskemål som ska vara helt överskuggande.

¾          Det är fel att bortse från högsta kvalitet i utförandet genom att överföra hela Pomona till kommunal drift.

¾          Den valfrihet som ges med två utförare ska värnas. Äldre ska, så långt det är möjligt, inte begränsas i bestämmandet över sin tillvaro och rätten att göra egna val.

¾          En upphandling styrd av kvalitetskriterier, inte av lägsta pris, ger förutsättningar för fortsatt hög kvalitet.

¾          Redan i dag är flertalet verksamheter samordnade mellan hus 2 och hus 4. Om marginella besparingar kan erhållas genom ytterligare samordning så är detta inte svårt att åstadkomma oavsett driftsform.

 

Utifrån ovanstående föreslog Håboalliansen i vård- och omsorgsnämnden kvalitetsfokuserad upphandling av driften av hus 2 och fortsatt kommunal drift av hus 4, ett förslag som tyvärr inte vann majoritet.  

Det har nu ifrågasatts att beslutsunderlaget till nämnden inte redovisade bakgrunden till den ursprungliga upphandlingen samt att kompletterande underlag delgavs nämnden vid mötet.  Jag har därför beslutat att ärendet på nytt ska tas upp vid ett extra nämndmöte.

 

För Håboalliansen genom Lisbeth Bolin (C), ordförande i vård- och omsorgsnämnden