Nyheter

Håboalliansen samlades hos Leif Zetterberg på Övergrans lantbruk den 1:a maj för att arbeta fram en budget inför fullmäktigesammanträdet i juni.

En inspirerande miljö att arbeta i och Leif såg också till att vi förutom budgetarbetet även fick smaka på det gården erbjuder. En lyckad dag!

1605011

Håboalliansen i budgetarbete

1605012

Många diskussioner och effektivt arbete leder fram till en budget från Håboalliansen

1605013

Närodlat i efterrätten på lunchen! Blåbär av sorten Putte som odlas på gården i pajerna!

1605014

Efter vi var klara med budgetarbetet blev det ölprovning vid gårdens bryggeri

1605015

Nytillskott på gården!

levandelandsbygd2 

Insändaren publicerad i EP 16/4 2016

 

Svar till Linnea Bjuhr ”Hela Håbo ska leva” publicerad i EP onsdag den 13 april 2016

I Håboalliansen delar vi SDs uppfattning att det är viktigt med en levande landsbygd. Och att det finns mycket att göra på Skokosterhalvön för att fylla detta med innehåll. En del kan kommunen göra, annat bygger på insatser från de som bor där och företag och föreningar som är aktiva.

En fungerande lanthandel är en sådan verksamhet. Det var också med den ambitionen kommunen en gång i tiden hyrde ut den fd skolpaviljongen till lanthandel. Det byggnadslov som tidigare beviljats har nu gått ut och olika insatser krävs för att uppfylla de krav som är förenade med lanthandel.

Genom vårt initiativ har nu en dialog mellan lanthandlar’n och kommunen inletts och vår förhoppning är att den ska resultera i en bra lösning för lanthandeln i Skokloster.

Men detta är bara en del i vad som krävs för att utveckla service i Skokloster. Infrastruktur i form av säkra trafik och cykelvägar är ett annat område, liksom vård och omsorg och en väl fungerande skolverksamhet.

Förutsättningar för en bra samhällsservice ökar om fler kan ta del av den. Och det är också med den bakgrunden som Skokloster intar en viktig del i det kommande programmet för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) som Kommunfullmäktige ska behandla den 2 maj.

Skoklosters utveckling ligger högt på allianspartiernas program så som handeln, service, utbildning, vård- och omsorg, infrastruktur mm!

Dialog förs med många näringsidkare, företagare och myndigheter för att utveckla Skokloster på bästa möjliga sätt.

 

För Håboalliansen

 

Carina Lund (M), Christian Nordberg (mp), Leif Zetterberg (C),Nils-Åke Mårheden (M)

 

Uppdatering 28/4 2016, Artikel i Bålstabladet:

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/hopp-for-lanthandeln-i-skokloster/aRKpdB!C1CzJrgR47CAXMHdrqijKw/

Håboalliansen träffades lördagen den 9/4 för att stämma av vad som gjorts sen vi tog över styret av Håbo kommun, samt blicka framåt med utgångspunkt i budgetarbete. Kommunens ekonomichef Vipul Vithlani kom förbi under eftermiddagen och redovisade det underlag som tjänstemännen tagit fram inför budgetarbetet 2017.

En mycket givande dag med bra diskussioner och framåtriktat arbete!

1604091

Carina och Leif ledde arbetet under dagen

1604092

Leif Zetterberg redovisade Demoskops undersökning hur partiföreträdare svarat kring frågor om sin kommun